Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie