Wojna i rewolucja jako źródło skrajnych doświadczeń człowieka. „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie