Trudne wybory w sytuacjach krańcowych. Omów zagadnienie na podstawie „Dżumy” Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie