Tragiczny los jednostki i zbiorowości jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie