Sybir jako symbol cierpienia narodu

Sybir jako symbol cierpienia narodu. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie