Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem

Różne relacje bohaterów literackich z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie