Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze

Rola postaci fantastycznych i zjawisk nadprzyrodzonych w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie Makbeta Williama Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Marka

SieWie