Rola marzeń w życiu człowieka i zbiorowości. „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Marka

SieWie