Rola Fatum w świecie starożytnym.

Rola Fatum w świecie starożytnym. Omów zagadnienie na podstawie mitu o rodzie Labdakidów z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Fatum dla starożytnych Greków oznaczało przeznaczenie i nieszczęśliwy ale niezawiniony przez człowieka przebieg jego życia. Owe przekleństwo ciążyło na jednostce lub na całych rodach czy społeczności. Fatum miało znaczenie religijne i było uznawane za wynik boskich wyroków, którym nie można było zapobiec. Utrwalone w mitach, pojawiało się także w antycznych tragediach, w których łączyło się z kategorią bohatera tragicznego.

Marka

SieWie