Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie „Skąpca” Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie