Relacje między światem realnym i fantastycznym. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części II Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie