Relacje między rodzicami a dziećmi. „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie