Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi.

Marka

SieWie