Refleksje na temat sensu życia.

Refleksje na temat sensu życia. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Koheleta. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Literatura już od czasów starożytnych starała się odpowiadać na pytania związane z sensem ludzkiej egzystencji. Zarówno mity, jak i późniejsze historie biblijne stanowiły dla człowieka literacki drogowskaz życia. Jedną z ksiąg, która przy okazji rozważań na temat ludzkiego losu, porusza temat nietrwałości dóbr doczesnych, jest Księga Koheleta. Narratorem tej starotestamentowej części Biblii jest kaznodzieja i mędrzec, który wygłasza pouczenie na temat życia. Tekst ma charakter dydaktyczny, a więc zaliczamy go do mądrościowych ksiąg Pisma Świętego, które prezentują życie ludzkie w obliczu prawd wiary. Na jej podstawie możemy powiedzieć, że sensem ludzkiego życia jest podążanie za mądrością wiary, umiar i skromność. Wskazane cnoty zostają ukazane na tle grzechu i marności, które odsuwają człowieka od najważniejszego celu życia każdego z nas, czyli zbawienia.

Marka

SieWie