Pytania egzystencjalne w obliczu doświadczenia cierpienia i śmierci

Pytania egzystencjalne w obliczu doświadczenia cierpienia i śmierci. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie