Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim

Przypowieść i jej funkcje w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie