Postawa człowieka wobec Boga.

Postawa człowieka wobec Boga. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Księgi Hioba". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Biblia, czyli święta księga chrześcijan zawiera fragmenty, które w metaforyczny, ale jasny sposób ukazują, jak powinna układać się relacja między Bogiem a człowiekiem. Ta monoteistyczna religia zakładała, że wyznawca Jahwe powinien być pokornym sługą swojego Stwórcy i wierzyć w boski plan, nawet jeśli wpisane jest w niego cierpienie. W starotestamentowej Księdze Hioba, główny bohater traci majątek, zdrowie i rodzinę. Dzieje się tak ze względu na to, że Bóg oddaje te wartości ziemskie we władze Szatana, gdyż jest przekonany, że mimo tych strat i ogromu cierpienia, jaki się z nimi wiąże, Hiob pozostanie mu wierny i nie sprzeciwi się jego woli. I tak też się dzieje.

Marka

SieWie