Obraz Polski i Polaków. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kazań sejmowych” Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie