Obraz miłości w literaturze.

Obraz miłości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Pieśni nad Pieśniami. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Motyw miłości pojawia się w literaturze już od czasów antycznych i wiąże się z relacjami między kochankami, małżonkami, miłością do dziecka czy relacją człowieka z Bogiem. Szczególnie to ostatnie oblicze miłości zostało w piękny, alegoryczny sposób ukazane w "Pieśń nad pieśniami", czyli jednej z mądrościowych ksiąg Starego Testamentu, której autorstwo początkowo przypisywano królowi Salomonowi (co nie jest prawdą). Bohaterami tekstu są Oblubieniec i Oblubienica, którzy wyznają sobie miłość. Najprawdopodobniej inspiracją do tego kanonicznego tekstu biblijnego była pieśń weselna.

Marka

SieWie