Motyw przemijania i jego znaczenie w kreacji świata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie