Motyw przemiany duchowej bohatera. Omów zagadnienie na podstawie „Potopu” Henryka Sienkiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie