Motyw matczynej miłości.

Motyw matczynej miłości. Omów zagadnienie na podstawie mitu o Demeter i Korze z "Mitologii" Jana Parandowskiego. W wypowiedzi uwzględnij wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Literatura antyczna wiąże się z wprowadzeniem i utrwaleniem wzorców postaw, zachowań i ról społecznych, czyli archetypów. Jednym z nich jest archetyp matki, ukazany w micie o Demeter i Korze, w którym uczucia matczyne to: z jednej strony - charakteryzowana jako bezinteresowna i bezgraniczna - miłość do dziecka; z drugiej zaś - ogromne i niewyobrażalne - cierpienie po jego stracie. Ów motyw matczynej miłości, związany z cierpieniem, będzie miał swoją kontynuację także w antyku judeochrześcijańskim, w historii Maryi - matki Jezusa Chrystusa.

Marka

SieWie