Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu

Motyw cierpienia niezawinionego i jego znaczenie dla przesłania utworu. Omów zagadnienie na podstawie Dżumy Alberta Camusa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie