Mity jako metafory ludzkiego losu i działania.

Mity jako metafory ludzkiego losu i działania. Omów zagadnienie na podstawie Mitologii Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Pradawne, objaśniające otaczającą człowieka rzeczywistość historie, czyli mity, zawierają także opowieści poświęcone ludzkiemu losowi. Jedną z funkcji mitów, obok sakralnej i poznawczej, jest funkcja światopoglądowa, czyli taka, która dotyczy ludzkiego postępowania, określa ramy, zgodnego z wolą bogów, postępowania człowieka. Bohaterowie tacy jak Odys, Herakles czy Syzyf stanowią po dziś dzień archetypy, czyli pierwotne wzorce postaw i ról społecznych. Poznając mitologię, dowiadujemy się więc nie tylko o wierzeniach starożytnych Greków, ale też o uniwersalnych prawdach na temat tego, co determinuje los człowieka i jaki wpływ na swoje życie ma jednostka ludzka.

Marka

SieWie