Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej

Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Omów zagadnienie na podstawie Miejsca Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie