Miejsca jako przestrzeń kształtowania tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Omów zagadnienie na podstawie „Miejsca” Andrzeja Stasiuka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie