Metafora jako sposób ukazania rzeczywistości. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania „Górą „Edek” Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie