Matka jako postać tragiczna. Omów zagadnienie na podstawie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie