Ludzkie dążenie do wolności

Ludzkie dążenie do wolności. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie