Losy młodzieży polskiej jako temat utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie „Dziadów” części III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie