Literatura współczesna

Notatka obejmuje najważniejsze pojęcia, omówienie filozofii, skrótowe omówienie lektur oraz rozwiązane zadania z informatora.

Plik wysyłany jest w formie pdf.

Marka

SieWie