Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie

Literacka kreacja Matki-Polki i jej symboliczne znaczenie. Omów zagadnienie na podstawie Dziadów część III Adama Mickiewicza. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie