Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu?

Jak literatura antyczna przedstawia tragizm ludzkiego losu? Omów zagadnienie na podstawie Antygony Sofoklesa. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie