Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia?

Jak człowiek może się zachować w obliczu cierpienia? Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów "Księgi Hioba". W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Księga Hioba to część Starego Testamentu, w której zostają przedstawione losy mężczyzny - Hioba, który ciężką pracą i pokorą wobec Boga zgromadził majątek i doczekał się szczęśliwej, licznej rodziny. Pewnego dnia szatan odwiedził Boga i zarzucił mu, że Hiob tylko dlatego jest tak wierny, bo Bóg obdarzył go wieloma dobrami. Stwórca powierzył więc cały majątek diabłu, był bowiem przekonany, że Hiob nie wyrzeknie się wiary mimo obarczeniem go cierpieniem. Kolejno Hiob traci: majątek, rodzinę i zdrowie oraz odwrócili się od niego wszyscy przyjaciele. Pomimo tego, że wielu namawiało go do złorzeczenia i przeklinania Boga, Hiob tego nie robi. Kiedy sam Wszechmogący go wystawia na próbę i prowokuje do bluźnierstw, Hiob tylko sławi Boga i dzieło jego stworzenia. Wtedy Bóg wrócił mu majątek i rodzinę oraz pozwolił żyć jeszcze 140 lat.

Marka

SieWie