Inspiracje mitologiczne i ich znaczenie w utworze literackim. Omów zagadnienie na podstawie „Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst

Marka

SieWie