Ile jest warte ludzkie życie? Omów zagadnienie na podstawie książki „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny Krall. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie