Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w kreacji świata przedstawionego utworu

Funkcja wątków baśniowych i fantastycznych w kreacji świata przedstawionego utworu. Omów zagadnienie na podstawie Balladyny Juliusza Słowackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie