Franciszkański ideał ubóstwa jako model ascezy. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów „Kwiatków świętego Franciszka z Asyżu”. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie