Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie.

Dobro i zło – ich pochodzenie i miejsce w świecie. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Biblii. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Dobro i zło to zarówno temat literacki jak i filozoficzny. Nad źródłami tej pierwszej i najważniejszej antynomii w życiu człowieka, zastanawiali się już twórcy antyku grecko-rzymskiego, dostrzegając źródło zła w pysze ludzi i złośliwości bogów; a dobra w prawości, cnocie i mądrości. Antyk judeochrześcijański także rozważał tę kwestie i opisuje historię narodzin zła jako działania szatana, zaś dobro widzi w Bogu i jego miłości wobec człowieka podążającego droga wiary.

Marka

SieWie