Człowiek w relacji z Bogiem.

Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju.Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Rodzaju.

Odpowiedź na pytanie maturalne w formie wypracowania.

Fragment wstępu:

Księga Rodzaju (inaczej Genesis) to fragment Starego Testamentu. Jest to pierwsza Księga całego Pisma Świętego, w której czytamy o stworzeniu świata, grzechu pierworodnym, zbrodni Kaina, potopie, dziejach Abrahama i jego rodziny. W historiach tych ukazane są jednostki, które w relacji z Bogiem są pokorne i posłuszne Bogu jak np. Abraham, czy Noe oraz takie, które buntują się przeciw niemu, jak chociażby Ewa i Kain. Historie te mają pokazać czytelnikowi, że jednostka powinna podporządkować się woli boskiej, być pokorna wobec chwały i potęgi Jahwe. W przeciwnym razie spotka ją kara.

Marka

SieWie