Człowiek w relacji z Bogiem.

Człowiek w relacji z Bogiem. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Księgi Psalmów. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Fragment wstępu:

Biblia, czyli święta księga chrześcijan zawiera fragmenty, które w metaforyczny, ale jasny sposób ukazują, jak powinna układać się relacja między Bogiem a człowiekiem. W skład Pisma Świętego wchodzą Stary i Nowy Testament, podzielone na 46 i 27 ksiąg. Jedną z ksiąg Starego Testamentu, która w piękny, poetycki sposób przedstawia relację człowieka z Bogiem jest Księga Psalmów. Składa się ona ze 150 utworów napisanych w języku hebrajskim (Biblia była pisana w trzech językach: aramejskim, hebrajskim i greckim). Poza liryczną formą, cechami psalmu są modlitewny charakter, regularna budowa i podniosły ton wypowiedzi. Ze względu na treść wyróżnia się psalmy dziękczynne, błagalne, pokutne, prorocze, pochwalne, patriotyczne, żałobne. Wszystkie te utwory mówią o relacji człowieka z Bogiem. Warto jednak zwrócić uwagę na cechy wspólne tj. błagalny i dziękczynny ton wypowiedzi podmiotu lirycznego, w kontekście relacji z Bogiem.

Marka

SieWie