Bunt i bezradność – postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego

Bunt i bezradność postawy bohaterów wobec realiów stanu wojennego. Omów zagadnienie na podstawie wybranego opowiadania z tomu Raport o stanie wojennym Marka Nowakowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Marka

SieWie