Witam Cię serdecznie na platformie edukacyjnej SieWie.edu.pl. Ja się nazywam Katarzyna Kucharska, jestem aktorką i polonistką. Studia filologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim w 2016 roku. Moja praca magisterska „Leksem uchodźca we współczesnym języku polskim” była nawet cytowana w Polityce nr 44 (3083). Po kilkuletnim doświadczeniu pracy w  warszawskich szkołach, zdecydowałam się na udzielanie lekcji prywatnych.  Coraz więcej z Was, być może Ty również, wybiera edukację domową lub szkoły demokratyczne. Wierzę, że każda osoba ucząca się potrzebuje kształcenia indywidualnego, dlatego zapraszam Cię do siebie na zajęcia z języka polskiego i edukacji artystycznej.

Poniżej znajdziesz  szczegółowe informacje na temat mojego wykształcenia i doświadczenia.

Studia:

2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska, specjalności: nauczycielska, komunikacja kulturowa

2016 Uniwersytet Warszawski – filologia polska w perspektywie europejskiej i światowej, specjalność nauczycielska

Kursy, szkolenia, certyfikaty:

2020 Podstawowe zagadnienia terapii edukacji dzieci z autyzmem

2020 Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera

2021 Nowoczesne techniki nauczania i zindywidualizowana praca z uczniem na lekcjach języka polskiego

2021 Pozytywna dyscyplina w klasie

2021 Depresja, lęki i zaburzenia nastroju. Jak pracować z uczniem, który jest ich ofiarą

2021 Jak dogadać się z uczniami?

2021 Depresja w spektrum autyzmu

2021 Jak pracować z klasą, w której jest uczeń z zespołem Aspergera

2021 Szkoła bez rasizmu

2021 Podniesienie kompetencji cyfrowych z zakresu narzędzi do pracy online dla nauczycieli

2021 Kondycja psychiczna nastolatków. W jaki sposób ich wspierać.

Doświadczenie zawodowe:

2014 praktyki zawodowe w I SLO Bednarska w Warszawie

2015 nauczyciel języka polskiego, nauczanie indywidualne w Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

2016 praktyki zawodowe w IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie

2017 nauczyciel języka polskiego, nauczanie indywidualne w Zespole Szkół nr 59 w Warszawie